இலங்கையின் இணையத்தளங்கள் மீது சைபர் தாக்குதல்!!

இலங்கையில் உள்ள குவைட் தூதரக காரியாலய இணையதளம் உட்பட சில இணையதளங்கள் மீது இணையவழித் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை கணினி அவசர பதிலளிப்பு மையம் இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.
தனியார் நிறுவனங்கள், ரஜரட்டை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தேயிலை ஆய்வு மையம் என்பனவற்றின் இணையதளங்களும் இவ்வாறு இணையவழித் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன.
இந்த இணையதளங்களின் தகவல்கள் முடக்கப்படவில்லை.
குறித்த இணையதளங்களில் உள்ள தரவுகள் திரிபுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக கணினி அவசர பதிலளிப்பு மையத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப பொறியலாளர் ரவிந்து மீகஸ்முல்ல தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *