இலவச மருத்துவ முகாம்!!

முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகம் மற்றும் பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிமனை ஆகியவற்றின் இணை அனுசரணையுடன் யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்தால் முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது.

இதில் இரத்தப் பரிசோதனை ,கண் பரிசோதனை மற்றும் கண் பரிசோதனை மருத்துவ அறிக்கை, வாய் சுகாதாரம், இரத்த அழுத்தம் ,தொற்றாநோய்கள் தொடர்பான விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை வழங்குதல் போன்ற பல இலவச மருத்துவ சேவைகள் வழங்கப்பட்டன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *