கிண்ணம் வென்றது கரைத்துறைப்பற்று பிதேச செயலகம்!!

முல்லைத்தீவு மாவட்ட பிரதேச செயலகங்களுக்கு இடையிலான இருபாலருக்குமான கரப்பந்தாட்டத் தொடரில்; கரைத்துறைப்பற்று பிதேச செயலக அணி கிண்ணம் வென்றது.

மல்லாவி மத்திய கல்லூரி மைதானத்தில் இடம்பெற்ற ஆண்களுக்கான இறுதியாட்டத்தில் கரைத்துறைப்பற்று பிதேசசெயலக அணியை எதிர்த்து வெலிஓயா பிரதேச செயலக அணி மோதியது.
பெண்களுக்கான இறுதியாட்டத்தில் கரைத்துறைப்பற்று பிதேசசெயலக அணியை எதிர்த்து துணுக்காய் பிரதேச செயலக அணி மோதியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *