குளவிகள் அச்சத்தால்- தரையிலிருந்து பரீட்சை எழுதிய மாணவர்கள்!!

கிளிநொச்சி மகா வித்தியாலயத்தில் குளவிகளின் அச்சத்தில் மாணவர்கள் பரிட்சை எழுதமுடியாமல் பதட்டத்துடன் நிலத்தில் இருந்து பரீட்சை எழுதியுள்ளனர்.

கிளிநொச்சி மகா வித்தியாலயத்தில் தரம் ஆறு, ஏழு மாணவர்கள் கல்வி கற்கும் வகுப்பில் இரண்டு பெரிய குளவிகள் கூடுகள் காணப்படுகின்றன.

இதனால் பரீட்சைக்காகத் தயார் செய்யப்பட்ட வகுப்பறைகளை விட்டு வெளியேறி நிலத்தில் இருந்து மாணவர்கள் பரீட்சை எழுதினர்.

களிநொச்சி மகா வித்தியாலயத்தில் தொடர்ந்தும் குளவி மற்றும் குரங்குகளின் தொல்லைகள் மிகவும் அதிகமாக காணப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *