கே.ஸி.ஸி.ஸி அணி இறுதியாட்டத்துக்குத் தகுதி!!

யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட துடுப்பாட்டச்சங்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்கழகங்களுக்கு இடையில் நடத்தும் கே.ஸி.ஸி.ஸி வெற்றிக்கிண்ணத்துக்கான துடுப்பாட்டத் தொடரில் கே.ஸி.ஸி.ஸி விளையாட்டுககழக அணி வெற்றி பெற்று இறுதியாட்டத்துக்குத் தகுதி பெற்றது.

கொக்குவில் இந்துக்கல்லூரி மைதானத்தில் இடம்பெற்ற முதலாவது அரையிறுதியாட்டத்தில் கே.ஸி.ஸி.ஸி விளையாட்டுக்கழக அணியை எதிர்த்து பற்றிசியன்ஸ் துடுப்பாட்ட விளையாட்டுக் கழக அணி மோதியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *