கொண்டலடி விநாயகர் ஆலயக் கொடியேற்றம்!!

By அபி பதிவேற்றிய காலம்: Jan 12, 2019யாழ்ப்பாணம் வண்.வடகிழக்கு இறைமூத்த நைனார் கொண்டலடி விநாயகர் ஆலயத்தின் பெருந்திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமானது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *