1500 மீற்றர் ஓட்டத்தில் -சுஜிகரனுக்கு தங்கம்!!

யாழ்ப்பாண மாவட்ட பிரதேச செயலகங்களுக்கு இடையிலான ஆண்களுக்காக 1500 மீற்றர் ஓட்டத்தில் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்த சு.சுஜிகரன் தங்கப் பதக்கத்தை சுவீரித்துள்ளார்.

யாழ். மாவட்ட பிரதேச செயலகங்களுக்கு இடையிலான தடகளத் தொடர் யாழ் துரையப்பா விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது.
இதில் ஆண்களுக்காக 1500 மீற்றர் ஓட்டத்தில் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்த சு சுஜிகரன் தங்கப் பதக்கத்தையும், மருதங்கேணி பிரதேச செயலகத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்த க.கரன்ராஜ் வெள்ளி பதக்கத்தையும், கரவெட்டி பிரதேச செயலகத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்த சி.சிவதர்சன் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் சுவீகரித்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *