உவர் நிலமாக மாறும் நெற்காணிகள்- பசளைப் பாவனையால் வந்த வினை!!

  • 6 months ago
  • 0 0

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் கண்டாவளை பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 3 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட நெற்காணிகள் உவர்த்தன்மையுடையதாக மாற்றமடைந்துள்ளது என்று நெற்செய்கையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தட்டுவன்கொட்டி, ஊரியான், கண்டாவளை, குஞ்சுப் பரந்தன் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நெல் வயல்களில் பெரும்பாலானவை உவர்த்தன்மையடைந்துள்ளன.

இவ்வாறு விளைச்சல் நிலங்கள் உவர்த்தன்மையடைவதற்கு விவசாயத் திணைக்களத்தால் சிபார்சு செய்ய்ப்பட்ட சோடியம் நைதரேற்று பசளை வகையே காரணமெனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *