தவமாய் தவமிருந்து படம் வெளியாகி 14 ஆண்டுகள்

  • 2 months ago
  • 1 0

இயக்குனர் சேரன் இயக்கி வெளியாகியிருந்த தவமாய் தவமிருந்து படம் வெளியாகி இன்றுடன் பதின்னான்கு ஆண்டுகள் ஆகிறது.

இதனை தமிழ் சினிமா கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறது.

தாயின் தியாகத்தை சொல்லும் படங்கள் பல. தந்தையின் வலி சொல்லும் படங்கள் அத்திப்பூ போல அரிதினும் அரிது.

அந்த வகையில் இது கொண்டாட வேண்டிய படம் – ‘தவமாய் தவமிருந்து’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *