மட்டக்களப்பு மாவட்ட தபால் முடிவு வெளியானது

  • 4 weeks ago
  • 0 0

மட்டக்களப்பு மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவு சற்றுமுன் உத்தியோகபூர்வமாக வெளியானது.

இதன்படி,

சஜித் பிரேமதாச 9,221 வாக்குகள்.கோத்தாபய ராஜபக்ச 1,255 வாக்குகள்.அநுர குமார திசாநாயக்கா 349 வாக்குகள்.எம்.எல்.ஏ.எம்ஹிஸ்புல்லா 266 வாக்குகள்.எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 59 வாக்குகள்.மொத்தவாக்குகள் 11,446.அளிக்கப்பட்ட மொத்தவாக்குகள் 11,268.நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 178.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *